Algemene voorwaarden

Een aanmelding voor de retreat is geen garantie voor daadwerkelijke deelname. We hechten namelijk veel waarde aan een goede groepsdynamiek. Het is mogelijk dat we een potentiële deelnemer vragen om een vragenlijst in te vullen en/of een telefonisch gesprek te voeren voordat de deelname kan worden bevestigd. Indien je naar ons inzicht mogelijk niet binnen de groepsdynamiek past, kan deelname worden geweigerd.

Inschrijven voor een retreat kan via de website, via e-mail of telefonisch. Uiterlijk een maand voor aanvang van de retreat vragen we je online te betalen. Inschrijven minder dan een maand vooraf kan nog afhankelijk van beschikbaarheden, dan dien je de betaling onmiddellijk uit te voeren. Zodra je de (online) betaalprocedure volledig en succesvol hebt afgerond ontvang je een bevestigingsmail.

Keuze van de kamers gebeurt in overleg en in volgorde van aanmelding.

Annulering: deelnemers kunnen een retreat annuleren. Tot een maand vooraf krijg je 50% terugbetaald. Binnen de maand voor aanvang van de retreat wordt er niets meer terugbetaald. Je kan onder voorbehoud wel kiezen om bij annulering je deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere datum.

Pure Circle heeft ook het recht een retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Pure Circle heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.