Burnout


Wat is een burnout?

Bij een burnout ben je letterlijk helemaal opgebrand. Het is een uitputtingsreactie op een lange periode van hoofdzakelijk werkgerelateerde stress, die zich zowel op mentaal, fysisch als emotioneel vlak laat voelen.

Iemand met een burnout is dikwijls niet meer in staat om zelfs maar de eenvoudigste taken uit te voeren zonder volledig uitgeput te zijn.

Oorzaken van burnout

Stress

Burnout wordt veroorzaakt door een langdurige blootstelling aan teveel stress. In de praktijk zien we vaak dat deze stress zich zowel op werkvlak als op persoonlijk vlak manifesteert.

Verstoorde energiebalans

Er vloeit meer energie weg naar verplichtingen en problemen dan dat je nog energie krijgt van dingen waar je plezier aan beleeft.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheidskenmerken zoals overdreven plichtsgetrouwheid, perfectionisme en werkverslaving zijn belangrijke risicofactoren. Het risico op een burnout ligt bovendien hoger voor gevoelige persoonlijkheden (het 'nice person' syndroom) met een hoge verantwoordelijkheidszin.

Symptomen

In de meest gebruikte definitie van burnout is er sprake van volgende 3 componenten:

  • uitputting/extreme vermoeidheid                
  • cynisme: vervreemding van het werk en de anderen
  • gevoelens van verminderde persoonlijke competentie            

Bij een burnout zien we zowel symptomen op fysisch als psychisch vlak. Veel voorkomende symptomen op fysisch vlak zijn aanhoudende vermoeidheid, slapeloosheid, maag- en darmklachten, hartkloppingen en duizeligheid. Op psychisch vlak zien we vaak het niet meer tot rust kunnen komen, een verhoogde prikkelbaarheid, huilbuien, piekeren, vergeetachtigheid en angst. Mensen met een burn-out gaan doorgaans ook sociale contacten uit de weg.